ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ

Оснивач часописа и главни уредник првих петнаест бројева је др Богољуб Станковић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. Шеснаести број часописа уредио је в.д. главног уредника др Петар Буњак, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, који је од седамнаестог до двадесетог броја био главни уредник Славистике. Од двадесет првог броја главни уредник је др Људмила Поповић, професор Филолошког факултета Универзитета у Београду.