Категоризација часописа

Часопис Славистика је од 11. јануара 2019. године индексиран на листи ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). У питању је реномирана база података која окупља најзначајније часописе из области друштвено-хуманистичких наука у европском научноистраживачком простору.

Часопис се налази на листи категоризованих часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Славистика је сврстана на листу Међународног комитета слависта.