Ауторска права и лиценцирање

За све чланке објављене у часопису Славистика аутори задржавају ауторска права. Чланци су лиценцирани под условима лиценце Creative Commons CC BY 4.0, што значи да свако може бесплатно да преузме и прочита рад. Поред тога, чланак се може поново користити и цитирати под условом да се цитира оригинална верзија која је објављена у часопису Славистика. Ови услови омогућавају максимално коришћење и доступност рада истовремено чувајући заслуге аутора и њихова права.