Правила рецензирања рукописа

  1. Сви прилози у часопису Славистика рецензирају се од стране најмање два компетентна стручњака, од којих је један обавезно спољни рецензент.
  2. Радови који не одговарају профилу или научним критеријумима часописа не подлежу рецензирању, а аутору се шаље негативан одговор.
  3. Рецензирање је анонимно у оба правца.
  4. Рок за рецензирање рада је 60 дана од дана доспећа у редакцију.
  5. Рецензент добија образац часописа Славистика за рецензују у којој је потребно пружити објективну рада, анализу његових добрих и лоших страна. Рецензент износи коментаре, примедбе и сугестије, уколико их има, препоручује рад за објављивање у изворном облику или уз унете исправке и допуне, односно не препоручује рад за објављивање у часопису Славистика.
  6. Ауторима се достављају изводи из рецензија и саопштавају даља упутства уколико је потребно унети измене и допуне.
  7. Уколико аутор није сагласан са мишљењем рецензента, коначну одлуку о објављивању рада доноси Уредништво.