Славистика је научни часопис из области словенских језика, књижевности и култура. Излази два пута годишње и објављује оригиналне радове из словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, историје славистике и сродних научних дисциплина, као и научну критику, хронику и библиографије. Часопис окупља широку академску заједницу која проучава све словенске језике, књижевности и културе. Основна идеја уређивачке политике је повезивање истраживача из земље и иностранства, као и идеја и поставки из различитих дисциплина које заједно нуде потпунији поглед на словенску разноликост и јединство. Важну мисију часописа чини настојање да се словенски језици и књижевности сагледају из шире типолошке и компаративно-историјске перспективе. На страницама часописа може се пратити развој различитих филолошких праваца у савременој славистици на прелому векова, као и рађање нових тенденција у проучавању лингвистичке и књижевне славистике. Часопис редовно излази од 1997. године. Издавачи часописа су Славистичко друштво Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду. Уредништво часописа Славистика чине еминентни стручњаци из области славистике из 13 земаља (Аустрије, Босне и Херцеговине, Белорусије, Бугарске, Јапана, Пољске, Русије, САД, Словеније, Србије, Украјине, Холандије, Чешке Републике). Часопис објављује истраживања на свим словенским језицима, као и на енглеском језику. Научне радове који се објављују у часопису рецензирају најмање два компетентна стручњака, од којих је један спољашњи рецензент. Процес рецензирања је анониман у оба смера. Индексирање часописа: 1) ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=494982) 2) Slavic Humanity Index (https://slavus.ca/) 3) Референтна листа часописа при Међународном комитету слависта https://mks2018.fil.bg.ac.rs/referentna-lista-slavistickih-casopisa-pri-mks-u-referentn%d1%8b%d0%b9-perecen%d1%8c-slavisticeskih-zurnalov-pri-mks/) 4) Референтна листа часописа Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kategorizacija-naucnih-casopisa-2020.pdf)

DOI

ISSN 1450-5061

e-ISSN 2738-1358

АРХИВА ИЗДАЊА

КЊИЖЕВНОСТ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

КУЛТУРА

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ЈЕЗИК

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

24
Године постојања
27
Издања
28
Уредника
14
Страних уредника

Актуелности

16јун

Славистика ХХІV/2 (2020)

Преузмите електронску верзију часописа (PDF) СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Адриан Барентсен, Виктор Храковский, О вторичных значениях та­ксисных союзов предшествования в славянских языках 13–31 Борис Норман, Внутренние.. Опширније →
24јул

Нови број часописа Славистика

Изашао је нови број часописа Славистика XXIII/2 (2019). Електронску верзију можете преузети на следећем линку: Линк.. Опширније →
24јул

Нови број часописа Славистика

Изашао је нови број часописа Славистика XXIV (2020-1). Електронску верзију можете преузети на следећем линку: Линк.. Опширније →