Награда „Павле и Милка Ивић“

Од 2014. високо признање Славистичког друштва Србије, награда “Павле Ивић”  преименована је, са новим правилником, у награду “Павле и Милка Ивић”.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ „Павле и Милка Ивић“

  • Проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, председник
  • Проф. др Недељко Богдановић
  • Проф. др Гордана Јовановић
  • Проф. др Драгољуб Петровић
  • Проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ
  • Проф. др Срето Танасић
  • др Рајна Драгићевић(од 2016. године)

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ“ ОД 2014. ГОДИНЕ

За 2014:

Милош Окука за књигу У вртлогу Матице. Допринос крајишких писаца развоју српског књижевног језика у првој половини 19. стољећа. Загреб, 2014, 471 стр.

За 2015:

Александар Лома за књигу Топонимија Бањске хрисовуље: ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца. Београд, 2013, 386 стр. и Митра Рељић за књигу Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и лингвокултуролошки аспект). Београд – Косовска Митровица, 2013, 363 стр.

За 2016:

Владимир Поломaц за књигу Језик повеља и писама Српске деспотовине. Крагујевац, 2016, 495 стр. и Наташa Вуловић за књигу Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. Београд, 2015, 358 стр.

За 2017:

Тања Милосављевић за монографију „Лексика српског призренског говора“, у: Српски дијалектолошки зборник, LXIV. Београд : Институт за српски језик САНУ: САНУ, 2017, 601 стр.

За 2018:

Јасмина Грковић-Мејџор и Виктор Савић (ур.) за колективну монографију „Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару 1512–1942–2012“. Београд : САНУ : Фонд “Ђорђе Зечевић” за унапређење и заштиту ћириличког писма, 2016, 158, 279 стр.