Актуелности
нов 27

Славистика XXVІ/1 (2022)

Преузмите електронску верзију часописа

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Митра Рељић, Словенска мисија академика Предрага Пипера 13–23
Magdalena Danielewiczowa, Jadwiga Wajszczuk (3 stycznia 1944 – 6 wrze­śnia 2021) 25–29

* * *
Борис Норман, О семантическом синтаксисе академика Предрага Пипера 30–42
Анатолій Загнітко, Семантична модель прийменника: внутрішня цілісність і перервність 43–62
Bjorn Wiemer, Delimitation problems in the non-past domain 63–89
Дојчил П. Војводић, O модальных значениях совершенного вида в отрицательных высказываниях в русском, сербском и других славянских языках 90–121
Rosanna Benacchio, К вопросу об употреблении совершенного вида в итеративных контекстах в сербском и хорватском 122–141
Maciej Grochowski, Polskie przysłówki temporalne o postaci komparatywu: później – wcześniej 142–155
Motoki Nomachi, Afanasij Matveevič Seliščev’s unpublished manuscript on South Slavic languages 156–172
Људмила Поповић, О презумптивных конструкциях в современном серб­ском языке (анализ синтаксической реинтерпретации) 173–197

* * *
Ксенија Ј. Кончаревић, О једном добу и о себи: мемоаристика академика Предрага Пипера (1950‒2021) 198–210
Рајна М. Драгићевић, Предраг Пипер као проучавалац вербалних асоцијација и оснивач српске асоцијативне лексикографије 211–220
Далибор Соколовић, О сорабистичким интересовањима Предрага Пипера 221–227
Ана Голубовић, Академик Предраг Пипер и лингвистичка библиографија 228–246
Дара Дамљановић, Научна критика у библиографији академика Пре­драга Пипера 247–262
Вучина Раичевић, Допринос Предрага Пипера дидактичком облико­ва­њу савременог уџбеника руског језика 263–269
Јелена Гинић, Фонетика у уџбеницима Предрага Пипера за основну школу 270–285
Маријана Папрић, Професор Предраг Пипер као аутор уџбеника за основну и средњу школу 286–299

* * *
Слободан Реметић, О употреби предлога С, СА и СУ у говору источнобосанских Ера 300–311
Срето Танасић, Временска употреба предлога ПОД са акузативом у српском и руском језику 312–318
Ивана Антонић, Синтакса и семантика предлога НИЗ 319–338
Миливој Б. Алановић, Структурно-значењски троугао: граматички, логички и семантички субјекат 339–353
Милена Ивановић, Селективно степеновање обележја процесуалне ситуације у српском језику у поређењу са украјинским 354–368
Биљана Марић, Учешће везника и речце БУДТО (БУДТО БЫ) у прено­шењу туђег говора (у руском у поређењу са српским) 369–379
Adrianna Piotrowska, Operatory gradacji MAKSYMALNIE, MINIMALNIE i ich łączliwość z czasownikami 380–396
Драгана Керкез, Концептуализација жртве у светлу теорије семантичких локализација (на материјалу руског и српског језика) 397–409
Юлия Шапич, О пространственном фрагментизаторе сторона в понятийных метафорах 410–421

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

Александра Ј. Брајовић, „Латински буквар“ и „Первое учение“– два штампана буквара Захарије Орфелина 422–431

ПРИКАЗИ

Стефан Милошевић, Studi slavistici tra linguistica, dialettologia e filologia. Rosanna Benacchio, a cura di Monica Fin, Malinka Pila, Donatella Possamai, Luisa Ruvoletto, Svetlana Slavkova, Han Steenwijk. Firenze: Firenze University Press, 2022, 282. [Biblioteca di Studi Slavistici 48]. 432–438
Наташа Кесеровић, Jаrmila Panevová, Studie z češké morfologie a sintaxe – Vybrané stati. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019, 231. 439–444
Стана Ристић, Аксиолошка корелација као принцип умрежавања концепата и конституисања концептосфере у језичкој слици света. Дорота Пазио-Влазловская, Церковь в кругу ценностей: семья, тради­ция, патриотизм (по материалам интернет-портала «Россий­ской газеты»). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021, 246. 445–450
Драгана Керкез, Митра Рељић, О појму и речи у језику књижевних ства­ралаца. Београд: Славистичко друштво Србије, 2021, 397. 451–455
Бисера Павлеска-Георгиевска, Лилјана Макаријоска Етно­лингви­с­тички студии. Скопје: 2021, 535. 456–463
Anna Makišová, Jasna Uhláriková, Somatická frazeológia v slovenčine a srbčine. Nový Sad: Filozofická fakulta v Novom Sade. 2021, 173. 464–467
Ксенија Кончаревић, Марија Марковић. Преводи Криловљевих басана код Срба. Београд: Логос, 2022, 177. 468–473

IN MEMORIAM

Дејан Ајдачић, Јежи Бартмињски остаје у сећањима, а његово заве­штање у нашим мислима. 474–476
Ксенија Кончаревић, Иосиф Абрамович Стернин (1948–2022). 477–479
Kenta Sugai, Kaname Okano, In Memoriam: prof. dr Keiko Mitani. 480–483

ХРОНИКА

Људмила Поповић, Седница Међународне комисије за проучавање граматичких структура словенских језика Међународног комитета слависта (Универзитет у Клагенфурту, 23‒25. септембар 2021) 484–490
Биљана Марић, Златни век руског реализма. Форум у Руском дому. (Београд: Руски дом, 28−29. јуна 2022) 491

РЕГИСТРИ КЊ. XXVІ/1

Регистар кључних речи 492–495
Списак сарадника 496–499
Упутство за припрему рукописа за штампу 500–520
Рецензенти 521

Leave a reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *