Славистика је научни часопис из области словенских језика, књижевности и култура. Излази два пута годишње и објављује оригиналне радове из словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности, историје славистике и сродних научних дисциплина, као и научну критику, хронику и библиографије. Часопис окупља широку академску заједницу која проучава све словенске језике, књижевности и културе. Основна идеја уређивачке политике је повезивање истраживача из земље и иностранства, као и идеја и поставки из различитих дисциплина које заједно нуде потпунији поглед на словенску разноликост и јединство. Важну мисију часописа чини настојање да се словенски језици и књижевности сагледају из шире типолошке и компаративно-историјске перспективе. На страницама часописа може се пратити развој различитих филолошких праваца у савременој славистици на прелому векова, као и рађање нових тенденција у проучавању лингвистичке и књижевне славистике. Часопис редовно излази од 1997. године. Издавачи часописа су Славистичко друштво Србије и Филолошки факултет Универзитета у Београду. Уредништво часописа Славистика чине еминентни стручњаци из области славистике из 13 земаља (Аустрије, Босне и Херцеговине, Белорусије, Бугарске, Јапана, Пољске, Русије, САД, Словеније, Србије, Украјине, Холандије, Чешке Републике). Часопис објављује истраживања на свим словенским језицима, као и на енглеском језику. Научне радове који се објављују у часопису рецензирају најмање два компетентна стручњака, од којих је један спољашњи рецензент. Процес рецензирања је анониман у оба смера. Индексирање часописа: 1) ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=494982) 2) Slavic Humanity Index (https://slavus.ca/) 3) Референтна листа часописа при Међународном комитету слависта https://mks2018.fil.bg.ac.rs/referentna-lista-slavistickih-casopisa-pri-mks-u-referentn%d1%8b%d0%b9-perecen%d1%8c-slavisticeskih-zurnalov-pri-mks/) 4) Референтна листа часописа Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Kategorizacija-naucnih-casopisa-2020.pdf)

DOI

ISSN 1450-5061

e-ISSN 2738-1358

АРХИВА ИЗДАЊА

ЈЕЗИК

Како би се разноврсни словенски језички рељеф што исцрпније описао, у часопису се објављују научни радови о свим словенским језицима у оквиру различитих дијахронијских и синхронијских лингвистичких дисциплина. Часопис је препознатљив по опису како структуре различитих словенских језика, тако и различитих аспеката њиховог функционисања у савременим околностима.

КЊИЖЕВНОСТ

Осим проучавања појединих словенских књижевности, посебна мисија часописа је да се оне сагледавају с ослонцем на модерне концепције у ширем компаративно-историјском контексту како кроз међусобно поређење и истраживање узајамног преплитања словенских књижевности тако и кроз проналажење њихових веза са књижевностима пониклих на другим језицима.

КУЛТУРА

Пратећи савремене хуманистичке тенденције, у часопису се поред радова филолошке усмерености објављују и интердисциплинарне студије које сагледавају друштвену и културну историју словенских народа, истраживања посвећена појединим питањима словенске драме и кинематографије, словенској духовности и митологији.

24
Године постојања
27
Издања
28
Уредника
14
Страних уредника

Актуелности

02нов

Славистика XXVІI/1 (2023)

Преузмите електронску верзију часописа ЈУБИЛЕЈ Светлана Толстая, Столетие со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого 11–18 СТУДИЈЕ Donald Rayfield, The Search for Chekhov’s Daughter –.. Опширније →
12мар

Објављен је нови број часописа Славистика

Изашао је нови број часописа Славистика XXVI/2 (2022). Електронску верзију можете преузети на следећем линку: Линк.. Опширније →
11мар

Славистика XXVІ/2 (2022)

Преузмите електронску верзију часописа ТЕМАТСКИ БЛОК „130 ГОДИНА ДОСЕЉАВАЊА УКРАЈИНАЦА НА ПРОСТОРЕ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ” Янко Рамач, Роль церкви та духовенства в збереженні релігійної та національної.. Опширније →